dot dot
bulletสินค้าของเรา
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletสินค้าที่เกี่ยวข้อง
bulletโปรโมชั่น
dot
คลังความรู้
dot
bullet การทำงานของเครื่องลดความชื้น
bullet การลดความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น
bulletผลของความชื้นที่มีผลกับโรงงาน
bulletทำไมต้องลดความชื้นด้วยเครื่องลดความชื้น
bulletความชื้นในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ
bulletความชื้นในห้องนอนผู้ป่วยติดเตียง
bulletสาเหตุของการเกิดความชื้นในคอนโด
ตรวจไซต์งานโครงการโรงพยาบาลลาว 103 article
ตรวจไซต์งานโครงการโรงพยาบาลลาว 103

      เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นายศักดิ์สิทธิ์ ใจชื้น(กรรมการผู้บริหาร) และคณะผู้ติดตาม บริษัท เอ็ม ดี ชีสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เข้าตรวจไซต์งานโครงการโรงพยาบาลลาว103 ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อติตตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว 55%


NEWS & EVENT

โปรโมชั่นแจก Mini Dehumidifier article
ตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม article
เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเครื่องลดความชื้น article
ออกบูธงาน THE CLEANNING EXPO 2011 article