dot dot
bulletสินค้าของเรา
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletสินค้าที่เกี่ยวข้อง
bulletโปรโมชั่น
dot
คลังความรู้
dot
bullet การทำงานของเครื่องลดความชื้น
bullet การลดความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น
bulletผลของความชื้นที่มีผลกับโรงงาน
bulletทำไมต้องลดความชื้นด้วยเครื่องลดความชื้น
bulletความชื้นในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ
bulletความชื้นในห้องนอนผู้ป่วยติดเตียง
bulletสาเหตุของการเกิดความชื้นในคอนโด
การทำงานของเครื่องลดความชื้น
การทำงานของเครื่องลดความชื้น
วิธีการใช้งานเครื่องลดความชื้นเครื่องลดความชื้นบางครั้งย่อว่า DEH หรือ DH เอาน้ำจากอากาศภายในอาคาร การลดความชื้น คือ การกำจัดความชื้นให้ลดลง มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความสะดวกสบายและป้องกันวัสดุก่อสร้าง หลักการในการลดความชื้นมีอยู่ 2 วิธี คือ การใช้ความร้อนปั๊มสารทำความเย็น และการดูดซับความชื้นโดยสารดูความชื้น (การให้โมเลกุลของน้ำยึดติดบริเวณพื้นผิวของวัสดุ)

1.การใช้สารทำความเย็นจากรูปอากาศชื้นไหลผ่านขดลวดโลหะที่ผ่านการระบายความร้อน น้ำควบแน่นบนขดลวด และเก็บในอ่างเก็บน้ำ หรือระบายออกทางท่อระบายน้ำเย็น อากาศแห้งแล้วไหลผ่านมายังคอนเดนเซอร์ของปั๊มความร้อนให้อากาศอุ่น พัดออกไปภายนอก

2.การใช้สารดูดความชื้น Desiccant dehumidifierสารดูดความชื้น จะย้ายความชื้นที่เข้ามาโดยให้อากาศผ่านล้อที่มีรูพรุนซึ่งสารดูดความชื้นทำจากวัสดุ เช่น ซิลิกาเจล ถ่าน ดูดซับน้ำ หลังจากความชื้นได้ถูกนำขึ้นโดยสารดูดความชื้นล้อหมุนอย่างต่อเนื่องย้ายความชื้นภายในวงล้อที่จะสัมผัสกับอากาศอีกครั้ง ความชื้นภายในล้อดูดซับจะถูกระบายออกนอกตัวอาคาร