dot
bulletสินค้าของเรา
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletสินค้าที่เกี่ยวข้อง
bulletโปรโมชั่น
dot
คลังความรู้
dot
bulletการทำงานเครื่องลดความชื้น
bulletการใช้สารดูดความชื้น
bulletปัญหาความชื้นกับโรงงาน
bulletทำไมต้องใช้เครื่องลดความชื้น
bulletความชื้นในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ
bulletความชื้นในห้องนอนผู้ป่วยติดเตียง
bulletสาเหตุความชื้นในคอนโด
bulletเครื่องลดความชื้น MDR-12L
บริการ


การบริการ:


        การรับประกันเครื่องลดความชื้น ผู้นำด้านนวัตกรรมครบวงจร ทางบริษัทสามารถรองรับงานบริการ

เครื่องลดความชื้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องลดความชื้นยี่ห้อใด รูปแบบใด ทางบริษัทมีสายด่วนให้บริการตลอด

24 ชั่วโมง โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ทั้งด้านปัญหาการร้องเรียนและการบำรุงซ่อมแซม

ที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดโทร. 02-901-6928


 

หมายเหตุ

 

1.กำหนดระยะเวลาซ่อมแล้วเสร็จข้างต้น เป็นการประมาณการไว้เท่านั้น กรณีที่เป็นงานยาก

 

   กำหนดระยะเวลาการซ่อมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างบริการ

2.หากดำเนินการซ่อมไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทมีเครื่องสำรองให้ใช้

 

   ระหว่างดำเนินการซ่อม (เฉพาะบางกรณี) 

3.กรณีที่ต้องใช้อะไหล่นำเข้าจากต่างประเทศ กำหนดระยะเวลาซ่อมไว้ที่ ประมาณ 30 - 45 วัน

4.รับประกันงานซ่อม 3 เดือน (เฉพาะงานที่ซ่อม หรือเฉพาะอะไหล่ที่เปลี่ยนเท่านั้น)