dot
200
dot
บริการ


การบริการ:
การรับประกันเครื่องลดความชื้น ผู้นำด้านนวัตกรรมครบวงจร ทางบริษัทสามารถรองรับงานบริการเครื่องลดความชื้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องลดความชื้นยี่ห้อใด รูปแบบใด ทางบริษัทมีสายด่วนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ทั้งด้านปัญหาการร้องเรียนและการบำรุงซ่อมแซม ที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดโทร. 02-901-6928


 

หมายเหตุ

1.ในกรณีกำหนดวันที่แล้วเสร็จจะเป็นการประมาณการล่วงหน้า ในระยะเวลาสูงสุด ระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมยากง่ายของงานแต่ละงาน

2.หากดำเนินการซ่อมไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเกิน 15 วัน มีเครื่องให้ใช้แทน *เฉพาะรุ่น

 

3.หลังจากซ่อมแชมหรือแก้ปัญหาความผิดปกติของครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน 1 เดือน หากเกิดปัญหาขึ้นจากสาเหตุเดิมสามารถนำเครื่องกลับมาซ่อมฟรี (เฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับทางบริษัทฯ)