dot dot
bulletสินค้าของเรา
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletสินค้าที่เกี่ยวข้อง
bulletโปรโมชั่น
dot
คลังความรู้
dot
bullet การทำงานของเครื่องลดความชื้น
bullet การลดความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น
bulletผลของความชื้นที่มีผลกับโรงงาน
bulletทำไมต้องลดความชื้นด้วยเครื่องลดความชื้น
bulletความชื้นในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ
bulletความชื้นในห้องนอนผู้ป่วยติดเตียง
bulletสาเหตุของการเกิดความชื้นในคอนโด
ความชื้นในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ

 

 

 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกาแฟติดอันดับ 19 ของโลก โดยผลิตได้ประมาณ 30 ล้านกิโลกรัม/ปี ซึ่งสายพันธุ์ที่ประเทศไทยได้ปลูกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์อาราบิก้าจะปลูกที่บริเวณภาคเหนือของประเทศเพราะเป็นพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตและได้คุณภาพที่ดีในสภาพอากาศเย็น ส่วนสายพันธุ์โรบัสต้าจะปลูกในภาคใต้ของประเทศเพราะเป็นพันธุ์ที่ต้องการความชุ่มชื้นเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามรสชาติที่ดี กลิ่นหอม สีสวย ขึ้นอยู่กับภูมิภาค อากาศ และความชอบของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่

              ความชื้นในห้องเก็บกาแฟ

                  ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ มีความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟให้มีรสชาติดี เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพจะต้องไม่แห้งจนเกินไปหรือไม่ชื้นจนเกินไป ดังนั้นในสภาพการเก็บรักษาจะต้องมีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายในห้องเก็บรักษาให้คงที่ จากผลการวิจัยพบว่าควรเก็บรักษาเมล็ดกาแฟที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 68%